Quản trị kinh doanh nông nghiệp (ĐỒ ÁN, BÀI GIẢNG KINH TẾ NÔNG NGHIỆP) - Thư Viện Tài Liệu Nông Nghiệp - TaiLieuNongNghiep.Info
Main » Files » KINH TẾ NÔNG NGHIỆP » ĐỒ ÁN, BÀI GIẢNG

Quản trị kinh doanh nông nghiệp 
Cùng like FanPage chia sẻ thật nhiều tài liệu!


Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội Khoa Kế toán & Quản trị kinh doanh ---------&---------
Quản trị kinh doanh nông nghiệp
Tài liệu tham khảo
Trần Quốc Khánh. Giáo trình quản trị kinh doanh nông nghiệp. Trường ĐHKTQD. NXB Lao động – Xã hội, 2005.
Baker, G. A. et al. Introduction to Food and Agribusiness Management. Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey 07458, US.
Brester, G. 2008. Introduction to Agribusiness Management. Montana State University, US.
Wen-fei Uva. 2002. Strategic Planning for Your Farm Business. Cornell University, Ithaca, NY 14853, US.
Các tài liệu khác…

Phương pháp tính điểm
Tham dự lớp: 10%
Thảo luận nhóm: 30%
Thi kết thúc học phần: 60%
Chương 1: Đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu
Mục tiêu:
Nắm được đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu môn học
Tìm hiểu các đặc điểm của sản xuất nông nghiệp
Đối tượng nghiên cứu
Kiến thức quản trị sản xuất kinh doanh trong các cơ sở sản xuất kinh doanh
Các vấn đề tổ chức và quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh
Người tổ chức và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh
Mục đích sản xuất kinh doanh của các cơ sở sản xuất kinh doanh nông nghiệp
Đặc điểm của sản xuất nông nghiệp
Ruộng đất là tư liệu sản xuất chủ yếu và đặc biệt
Đối tượng của sản xuất nông nghiệp là các cơ thể sống
Sản xuất nông nghiệp có tính thời vụ
Thường có chu kỳ dài, tiến hành ngoài trời trên không gian rộng
Chịu ảnh hưởng của điều kiện tự nhiên
(tiếp…)
Sản xuất nông nghiệp nước ta phổ biến là sản xuất nhỏ
Bình quân ruộng đất theo đầu người thấp và lao động nhiều và phân bố không đều giữa các vùng miền
Sản xuất nông nghiệp Việt Nam chịu ảnh hưởng của khí hậu nhiệt đới gió mùa
Nhiệm vụ môn học
Nghiên cứu và ứng dụng các quy luật của sản xuất hàng hóa trong nền kinh tế thị trường vào sản xuất kinh doanh nông nghiệp
Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về tổ chức và quản lý kinh doanh nông nghiệp
Tổng kết các kinh nghiệm thực tiễn ở trong và ngoài nước về tổ chức và quản lý sản xuất kinh doanh trong các cơ sở sản xuất kinh doanh nông nghiệp
Nội dung môn học
Các loại hình doanh nghiệp nông nghiệp
Cơ sở khoa học của quản trị kinh doanh nông nghiệp
Tổ chức bộ máy quản trị trong các loại hình doanh nghiệp nông nghiệp
Chiến lược kinh doanh nông nghiệp
Kế hoạch sản xuất kinh doanh nông nghiệp
(tiếp…)
Quản trị các yếu tố sản xuất trong kinh doanh nông nghiệp
Tổ chức kinh doanh trồng trọt và chăn nuôi
Tiêu thụ sản phẩm của các cơ sở sản xuất kinh doanh nông nghiệp
Phương pháp nghiên cứu môn học
Phương pháp thống kê
Phương pháp điều tra
Phương pháp nghiên cứu điển hình
Phương pháp chuyên gia
Phương pháp toán học
V.v…
Chương 2: Các loại hình doanh nghiệp nông nghiệp
Mục tiêu:
Nắm được nguyên tắc lựa chọn các loại hình doanh nghiệp nông nghiệp
Phân biệt được các loại hình doanh nghiệp nông nghiệp
download free

Sưu tầm bởi: Tân | Xem: 1092 | Tải: 667 | Ngày đăng: 2014-04-24
Mục: ĐỒ ÁN, BÀI GIẢNG KINH TẾ NÔNG NGHIỆP

Chia sẻ bài viết này:

Bình Luận 
Bình luận bằng tài khoản: 0
Name *:
Email:
Code *: